top of page

Info omkring ferie i S-tog

 

 

Sommerferievalg

Sommerferievalget starter mandag i uge 50, og slutter mandag i uge 2 kl. 08:00. Kører du på KH, skal du søge din ferie i Ferieplanen via Mit Arbejde. Kører du derimod i depot (3-3, Hillerød, Køge eller Høje Taastrup), skal du søge ferien på feriesedler på depotet, som afleveres til din turformand.

Der startes med ferienummer 1 som førstevælger, dernæst nr. 2, osv.

Al relevant info omkring sommerferievalget, udsendes på din DSB mail, når ferievalget starter.

Vinterferievalg

Vinterferievalget starter mandag i uge 31, og slutter mandag i uge 35 kl. 08:00. Kører du på KH, skal du søge din ferie i Ferieplanen via Mit Arbejde. Kører du derimod i depot (3-3, Hillerød, Køge eller Høje Taastrup), skal du søge ferien på feriesedler på depotet, som afleveres til din turformand.

Der startes med nr. 43 som førstevælger, dernæst nr. 42, osv.

Al relevant info omkring vinterferievalget, udsendes på din DSB mail, når ferievalget starter.

Enkeltdage

Enkeltdage søges udenfor de 2 store ferievalg.

 

Du kan søge enten en enkelt dag, eller flere sammenhængende dage. 

Ferienummer system

Der findes feriegrupper fra A-N, og hver gruppe rummer 43 tal. Hver lokomotivfører har fået tildelt en feriegruppe, samt et nummer. Feriegruppen beholder du hele tiden, mens dit nummer ruller 17 pladser ned i rækken hvert år. Dvs., at hvis du har ferienummer A43 i 2017, vil du have A26 i 2018, dernæst A9 i 2019, og A35 i 2020 osv. Dette sikrer, at du skifter mellem at have et godt sommer- eller vinterferienummer.

Hvert år startes der ligeledes med forskelligt gruppebogstav som førstevælger. Dvs., at hvis gruppe A starter i 2017, starter gruppe B i 2018 osv.

En liste med ferienumre udsendes på DSB mail for hvert år.

Bytning af ferienummer

Du kan bytte dit ferienummer med en kollega til sommer- og vinterferievalget, enten for et halvt eller helt år. I skal begge udfylde og underskrive feriebytte sedlen, og aflevere i vores postkasse på lokomotivførergangen på KH. Herefter rettes ferienumrene i FPLAN senest inde valget ønskerne planlægges - bemærk I sagtens kan søge den ferie i ønsker, selvom numrene ikke er byttet endnu.

BEMÆRK: Du kan ikke kan bytte ferienummer med en kollega fra en selvstyrende tur, da de har deres eget ferienummer system. Du kan heller ikke bytte nummer med en kollega, som ikke er ansat i S-tog på det tidspunkt ferien skal afvikles!

Sygdom under ferie

Skulle du være syg, når din ferie begynder, har du ikke pligt til at begynde ferien. Har du optjent 25 dages ferie, og bliver syg under ferien, så har du mod lægelig dokumentation ret til erstatningsferie efter 5 sygedage i ferieåret. Har du optjent mindre end 25 dages ferie, har du ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt mindre antal sygedage.

Du opnår ret til erstatningsferie fra den dag du oplyser DSB om sygdommen, medmindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende.

bottom of page